Ђачки парламент

Ђачки парламент је законом загарантована институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Ученички парламент, између осталог, даје мишљења и предлоге стручним органима школе, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње.

Парламент чине по два представника из сваког одељења 7. и 8. разреда. Представнике може да изабере одељењска заједница, гласањем или на други начин. Представници одељења у Парламенту треба активно и одговорно да заступају ученичке предлоге, мишљења и жеље и пружају повратну информацију своме одељењу.

„Шта детету треба да расте до неба?“ – активности за време трајања Дечије недеље

ПОНЕДЕЉАК 3.9.2022. *ИМАМ ПРАВО ДА ЗНАМ СВОЈА ПРАВА  „БУКВАР ДЕЧЈИХ ПРАВА“ *Израда плаката (током трајања Дечје недеље).    *Пријем првака у Дечји савез.  Носиоци реализације: учитељи и ученици, библиотекарка и ученици. Активност (ученици млађих разреда): Учитељи су са својим ученицима читали и анализирали књигу „Буквар дечјих права“ Љубивоја Ршумовића. Ученици су имали прилику да одгледају одломак […]

Дечија права и обавезе 6/4

О дечијим правима и обавезама, а повободом Дечије недеље. Одељење 6/4 и одељењски старешина Лара Штамбук

АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ

Мото овогодишње Дечије недеље,која се одржава од 3.10.2022. до 9.10.2022.године је“Шта детету треба да расте до неба?“ Општи циљеви  Дечије недеље су: скретање пажње најширој јавности на права и потребе детета, указивање на одговорност коју породица, школа и држава и њене институције имају у заштити деце, и остварују њихова права, указивање на примере добре праксе […]

Активности за време трајања ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ у ОШ „Милан Ђ. Милићевић“

ДЕЧЈА НЕДЕЉА  Тема: „ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ, ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ“  ОШ „Милан Ђ.Милићевић“ Понедељак 04.10.2021. Уторак 05.10.2021. Среда 06.10.2021. Четвртак 07.10.2021. Петак 08.10.2021. АКТИВНОСТ АКТВНОСТ АКТИВНОСТ АКТИВНОСТ АКТИВНОСТ 1-4. РАЗРЕД 1-4. РАЗРЕД 1-4. РАЗРЕД 1-4. РАЗРЕД 1-4. РАЗРЕД *ИМАМ ПРАВО ДА ЗНАМ СВОЈА ПРАВА „БУКВАР ДЕЧЈИХ ПРАВА“            Израда плаката (током трајања Дечје недеље).    […]

Обавештење о националној платформи „Чувам те“

Обавештавамо Вас да Национална платформа „Чувам те“, која представља прву националну платформу за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији, почиње са радом. Национална платформа има за циљ координицију и јачање интерсекторске сарадње свих надлежних институција у борби против насиља. Поред вршњачког насиља које је у фокусу ове платформе, она представља и алат који […]