Летопис

Летописи школе су записи које су писали учитељи и наставници. Често су настали записивањем казивања директних учесника или преко посредника. Тако су сачињени записи о настанку школа и описи историјских догађаја.

Након формирања осмогодишњих основних школа после Другог светског рата наставак записа у летописима школа су обављали директори школа. Бележени су сви важни догађаји у школи. Тако су често записавани резултати на такмичењима, успех у целокупном образовно васпитном раду у средини и запис свих радника школе који су радили у одређеном времену.
Као писани документ, летописи се користе као историјска и културна грађа, документујући трагове рада и живота у једном прошлом времену.