Продужени боравак

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ  (ЗА САДАШЊИ ПРВИ, А БУДУЋИ ДРУГИ РАЗРЕД) ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Поштовани родитељи/други законски заступници,

Уколико сте одлучили да Ваше дете у школској 2021/2022. години похађа наставу у продуженом боравку, потребно је да од 01. до 09. јула 2021. године предате потврду о запослењу ОБА РОДИТЕЉА у секретаријат школе, сваког радног дана од 9 до 13 часова. Уз потврде потребно је написати и име и презиме ученика и разред.

Најљубазније Вас молимо да потврде доносите у предвиђеном термину (од 01.07. до 09.07.2021. године), обзиром да ће се крајем јуна у просторијама ОШ „Милан Ђ. Милићевић“ одвијати полагање завршног испита и подела сведочанстава и ђачких књижица (када улазак у школу неће бити дозвољен).

Уколико самостално вршите родитељско право, потребно је да уз потврду о запослењу доставите и копију акта којим ту чињеницу потврђујете:

–   правоснажна судска пресуда или решење о самосталном вршењу родитељског права

–   извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства

–  извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло.

Број деце у Продужени боравак примаће се до попуне капацитета, а то је 120 ученика.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ  ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ – ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД

Поштовани родитељи/други законски заступници,

Уколико сте се одлучили да Ваше дете у школској 2021/2022. години похађа наставу у продуженом боравку, потребно је да до 18. јуна 2021. године предате потврду о запослењу ОБА РОДИТЕЉА у секретаријат школе, сваког радног дана од 9 до 14 часова. Уз потврде потребно је написати и име и презиме ученика и разред.

Уколико самостално вршите родитељско право, потребно је да уз потврду о запослењу доставите и копију акта којим ту чињеницу потврђујете:

–   правоснажна судска пресуда или решење о самосталном вршењу родитељског права

–   извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства

–  извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

Број ученика у Продужени боравак примаће се до попуне капацитета, а то је 240 ученика за (по 120 ученика по разреду).

Управа школе


Обавештење о почетку II полугодишта школске 2020/2021. године

Поштовани родитељи, ученици, учитељи и наставници,

Настава у другом полугодишту почиње у понедељак, 18. 1. 2021. године, по моделу од 1. 9. 2020. године.

Млађи разреди: на наставу долази група А од 8:00 часова, а група Б од 10:45.

Старији разреди: на наставу долази група А од 15:00 часова.

Продужени боравак почиње са радом од понедељка, 18. 1. 2021. године.

Свима желим добро здравље и срећан почетак II полугодишта.

Тони Миливојевић, директор школеОбавештење за прву недељу септембра 2020. године

Продужени боравак за ученике I и II разреда почеће са радом у понедељак, 7. септембра 2020. године након анкетирања ученика првог разреда. Потребно је да:

  • сви родитељи који су се изјаснили за Продужени боравак  од 1. сепембра до 5. септембра 2020. године доставе поврде на меморандуму предузећа, потписану од стране послодавца.
  • потврде ће доставити уитељици/учитељу

Управа школе


Продужени боравак је посебан облик образовно – васпитног рада са ученицима који се реализује у школи после или пре часова редовне наставе и у оквиру кога ученици имају самосталан рад и низ различитих облика слободних активности и један оброк. (Правилник о ближимусловима организовања целодневне наставе и продуженог боравка Сл.гласник РС бр. 77/2014).

Организацију рада у продуженом боравку у нашој школи можете погледати у слајдовима испод.