Продужени боравак

Јеловник од 20.9. до 22.9.2021. године
Обавештавамо родитеље и ученике да храна неће бити испоручивана ове недеље у четвртак и петак, 23. и 24.9.2021. године због примедбе достављача кетеринга на процедуру избора достављача за предстојећу школску годину.

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ И ДРУГОГ РАЗРЕДА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Поштовани родитељи,

Представљамо Вам организацију рада продуженог боравка за ученике првог  и другог разреда. Циљ нам је да се ученици адаптирају на услове рада, социјализују у новој средини, поштујући своје потребе и потребе својих другара.

Дневни распоред активности:

  • Продужени боравак ученика – ПРВА СМЕНА

7:00-8:00  Јутарње прихватање

8:00-8:50  Слободно време

8:50-9:05 Доручак

9:05-9:30 Одмор

9:30-11:00 Самосталан рад ученика

11:00-11:45 Слободне активности

11:45-12:00 Слободно време

12:00-12:10 Уређење радног места, учионице

12:10-12:15  Припрема за ручак

12:15-12:40  Ручак

12:45-13:00  Одлазак на наставу

  • Продужени боравак ученика – ДРУГА СМЕНА

12:20-12:30  Долазак ученика у учионице продуженог боравка

12:30-13:10  Слободне активности

13:10-13:15  Припрема за ручак

13:15-13:40  Ручак

13:40-14:00 Одмор

14:00-15:30 Самосталан рад ученика

15:30-16:00  Слободне активности

16:00-16:10 Уређење радног места, учионице

16:00-17:00  Слободно време

На часовима самосталног  рада, ученици, уз помоћ и сарадњу са наставником, утврђују, продубљују, примењују стечена знања, умења. Ученици раде домаће задатке.

Слободно време обухвата различите активности које имају рекреативно-забавни карактер.

Слободне активности омогућавају ученицима да стварају, откривају, изражавају се речима, звуцима, покретом, бојама.

Рад у продуженом боравку обухвата различите активности. На часовима самосталног рада ученици ће радити  домаће задатке, али ће и вежбати, па је зато потребна свеска А4 формата у квадратиће и фасцикла А4 формата , у којој ће ученици чувати своје радове. Ученици  ће  свеску и фасциклу  оставити у учионици боравка и само ту је користити. За креативне активности је потребан блок бр.5, који ће ученици такође оставити у учионици боравка. Потребне су  дрвене бојице, фломастери, маказице, лепак и селотејп, које ученици треба да имају у перници (ранцу).

Потребан прибор за рад у бораку:

  • Свеска А4 – квадратићи
  • Фасцикла А4
  • БЛОК бр.5
  • Бојице, фломастери
  • Маказице, лепак, селотејп

Ученици који користе продужени боравак имају могућност коришћења исхране у школи. За све ученике је обавезан ручак, а можете се определити и за коришћење доручка.

Уколико ученик одсуствује са наставе дуже од 3 дана, оброке можете отказати. Потребно је да учитељици у боравку пошаљете поруку у којој ћете навести име и презиме ученика, датум престанка доласка у школу и датум повратка ученика у школу. Уколико одсуство ученика пријавите до 11 часова, радног дана, можемо отказати оброке за наредне дане.

У циљу ублажавања ризика од преношења вируса потребна је редовна употреба маски, одржавање физичке дистанце, као и хигијена руку и респираторна хигијена. Пошто ученици који користе продужени боравак проводе дуже време у школи, посебну пажњу треба посветити хигијени.  Потребно је да сваки ученик донесе хигијенски пакет.

Хигијенски пакет :

-Течни сапун,

-Убруси

-Тоалет папир

Напомена: Течни сапун донети у септембру,и на почетку другог полугодишта.

Убрусе и тоалет папир треба донети на почетку сваког месеца