Запослени

 • Виолета Вељковић – директор школе
 • Дејан Марсенић – помоћник директора
 • Драгана Вукићевић – наставник разредне наставе
 • Драгица Додеровић – наставник разредне наставе
 • Драгана Илић– наставник разредне наставе
 • Душица Бојовић – наставник разредне наставе
 • Гордана Павловић – наставник разредне наставе
 • Ивана Милојичић – наставник разредне наставе
 • Марија Пријовић Мијајловић – наставник разредне наставе
 • Милош Дакић – наставник разредне наставе
 • Слађана Величковић – наставник разредне наставе
 • Слађана Радојевић – наставник разредне наставе
 • Весна Бешовић – наставник разредне наставе
 • Весна Јовановић – наставник разредне наставе
 • Виолета Радовић – наставник разредне наставе
 • Жана Вукићевић – наставник разредне наставе
 • Катарина Илић – наставник разредне наставе
 • Ирена Станушић – наставник разредне наставе
 • Мајда Панџић – наставник разредне наставе
 • Маријана Пејатовић – наставник разредне наставе
 • Милена Рафаиловић – наставник разредне наставе
 • Мира Марсенић – наставник разредне наставе
 • Надица Билас – наставник разредне наставе
 • Снежана Шћекић – наставник разредне наставе
 • Бојана Петрић – наставник разредне наставе
 • Дивна Нешовановић – наставник разредне наставе
 • Драгана Јовановић – наставник разредне наставе
 • Зорица Костић – наставник разредне наставе
 • Наташа Гавриловић – наставник разредне наставе
 • Лидија Галогажа – наставник разредне наставе
 • Љиљана Вићентијевић – наставник разредне наставе
 • Милена Станковић Смиљковић – наставник разредне наставе
 • Ивана Ћуковић – наставник разредне наставе
 • Данијела Квас -наставник српског језика
 • Мирјана Јочић – наставник српског језика
 • Биљана Шарвалица -наставник српског језика
 • Драгана Миловановић -наставник српског језика
 • Бојана Петровић -наставник српског језика
 • Јелена Недељковић -наставник српског језика
 • Катарина Поповић – наставник математике
 • Иван Ђорђевић – наставник математике
 • Драгана Дабетић – наставник математике
 • Марија Петаковић – наставник математике
 • Тамара Симоновић – наставник математике
 • Катарина Живковић – наставник енглеског језика
 • Марија Стојановић – наставник енглеског језика
 • Лара Штамбук – наставник енглеског језика
 • Јелена Митровић – наставник енглеског језика
 • Гордана Ракић – наставник енглеског језика
 • Зоран Роган – наставник технике и технологије
 • Бранка Тоађер – наставник технике и технологије
 • Јелена Шаре – наставник технике и технологије
 • Снежана Баљ – наставник технике и технологије
 • Тони Миливојевић – наставник технике и технологије
 • Зоран Новичић – наставник технике и технологије
 • Бранислав Алексић – наставник физичког васпитања
 • Зорица Обрадовић – наставник физичког васпитања
 • Нада Накић – наставник физичког васпитања
 • Михајло Милинчић – наставник физичког васпитања
 • Мато Ботић – наставник географије
 • Даниела Димитријевић – наставник географије
 • Милојко Хаџић – наставник историје
 • Жарко Роган – наставник историје
 • Славица Глушчевић – наставник немачког језика
 • Мирјана Тешовић – наставник немачког језика
 • Јелана Илић – наставник италијанског језика
 • Радмила Марковић – наставник биологије
 • Вања Радуновић – наставник биологије
 • Верица Митровић – наставник биологије
 • Горица Ћуковић – наставник физике
 • Снежана Дујаковић – наставник физике
 • Борис Коцијан – наставник музичке културе
 • Бранимир Ђокић – наставник музичке културе
 • Славица Шушњаревић – наставник веронауке
 • Радмила Лисинац – наставник веронауке
 • Драгана Миловић – наставник информатике
 • Гордана Пупић – наставник ликовне културе
 • Дејан Ристић – наставник хемије
 • Драгана Арсеновић – наставник хемије
 • Данијела Видојевић – педагог
 • Снежана Ристић – психолог
 • Светлана Дабетић – социјални радник
 • Александра Милосављевић – библиотекар
 • Сузана Спасојевић – библиотекар
 • Катарина Крагић – секретар школе
 • Бојан Радомировић – шеф рачуноводства
 • Бојана Ристић – административни радник
 • Кристина Кецман – административни радник
 • Слободан Јовановић – домар
 • Љубо Илић – домар
 • Биљана Медић – сервирка
 • Милица Лукић – сервирка
 • Слађана Савић – спремачица
 • Биљана Рудолф – спремачица
 • Гордана Живковић – спремачица
 • Зорица Максимовић – спремачица
 • Биљана Ђукановић – спремачица
 • Сања Димитријевић – спремачица
 • Весна Кецман – спремачица
 • Љиљана Маркулић – спремачица
 • Слађана Јовановић – спремачица
 • Слађана Стојановић – спремачица
 • Жаклина Кнежевић – спремачица
 • Татјана Вукмирица – спремачица
 • Рада Јовановић – спремачица