Звоно

Преподневна смена

(I-VIII)

1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
Велики одмор 9.35 – 9.50
3. 9.55 – 10.40
4. 10.45 – 11.30
5. 11.35 – 12.20
6. 12.25 – 13.10

Поподневна

смена

(I-II)

Поподневна

смена

(III-VIII)

13.10 – 13.55 1. 14.00 – 14.45
14.00 – 14.45 2. 14.50 – 15.35
14.50 – 15.35 Велики одмор 15.35 – 15.50
15.35 – 15.50 3. 15.55 – 16.40
15.55 – 16.40 4. 16.45 – 17.30
16.45 – 17.30 5. 17.35– 18.20
6. 18.25 – 19.10

Распред звона можете преузети у pdf. формату овде