Звоно

Сатница радног дана у школи

Преподневна смена

7:55
улазак ученика у школску зграду

8:00 – 8:30
први час

8:35 – 9:05
други час

9:05 – 9:15 велики одмор

9:20 – 9:50
трећи час

9:55 – 10:25
четврти час

10:40
улазак ученика у школску зграду

10:45 – 11:15
први час

11:20 – 11:50
други час

11:50 – 12:00
велики одмор

12:05 – 12:35 трећи час

Поподневна смена

14:55
улазак ученика у школску зграду

15:00 – 15:30 први час

15:35 – 16:05 други час

16:05 – 16:15 велики одмор

16:20 – 16:50
трећи час

16:55 – 17:25 четврти час

17:30 – 18:00 пети час

18:05 – 18:35 шести час