Упис првака

Поштовани родитељи

Полазак детета у школу је важан  догађај у детињству и значајна промена у животу. То је почетак пута у свет одраслих. Како ће се дете снаћи на том путу зависи од сардање између Вас – родитеља и нас – учитеља. Ваш задатак јесте да деци бираним речима објасните где долазе и шта их очекује, као и да их благовремено информишете о будућим обавезама.

Наш задатак, као учитеља и школе као институције, јесте да заштитимо најбоље интересе сваког детета, и ми смо томе веома посвећени. У нашој школи Ваше дете стиче образовање, васпитање  и социјализацију у складу са највишим прописаним стандардима. Ми смо ту ради деце – ради сваког детета које нам је поверено.

Да бисмо остварили циљеве и свим ученицима обезбедили добре услове за живот у школи и учење, предвидели смо како деца  у школи треба да се понашају, међусобно опходе, комуницирају и остварују своја права. Да бисмо сваком детету омогућили оптималан развој, потребна нам је Ваша подршка. Прво што ћемо Вас замолити – нека дете само извршава своје обавезе. Све што урадите уместо њега одложиће његов развој. Зато, не радите  оно што треба да уради Ваше дете.

Шта дете зна и не зна при поласку у школу, није тако важно. Важно је да зна где и зашто је дошло и да има развијене навике заједничког живота – да уме да саслуша онога ко говори, да уме и може да седи на додељеном месту и ради оно што му се каже, да поштује другу децу, чека на ред и слично. То су нека од питања на којима ћемо сарађивати од првог дана.

Добро нам дошли!

Ваши учитељи.

Најбоља припрема за школу је игра

Следеће игре су одлична припрема за учење.

 • У свакодневним ситуацијама замолите дете да вам дода три бомбоне, два тањира, четири наранџе…
 • Дајте му задатак да одреди: велико-мало, испред – иза, горе – доле, шта не припада овој групи.
 • Нека вам дете помаже при свакодневним пословима
 • Заједнички направите календар годишњих доба, нека га дете ослика, а ви испричајте карактеристике тог годишњег доба.
 • Корисне су и игре разврставања, сабирања и одузимања – сакупимо каменчиће, старе карте, чепове, коцке или сл.
 • Током шетње нека вам чита бројеве на аутомобилским таблицама.
 • На слово, на слово“ је игра са што више речи наизменично, која почињу са задатим словом. Дете на тај начин проширује речник.
 • Нека дете нађе реч која се римује са речју коју сте задали и обрнуто
 • Занимљива је и игра „Погоди кога сам замислио?“ где дете поставља питања, а ви одговарате са да или не.
 • Анализу и синтезу речи вежбамо с дететом тако да усмено растављамо реч на слова:   к-у-ћ-а, м-о-р-е…

Шта би дете требало да зна пре поласка у школу

 • Име и презиме и адресу становања
 • Број телефона чланова породице
 • Именовање боја
 • Доба дана
 • Поздрављање њему познатих особа

Обавештење о упису ученика у први разред за школску 2021/2022. годину

Поштовани родитељи/други законски заступници,
Захваљујемо Вам се што сте исказали заинтересованост за упис деце у нашу школу.

Упис у основну школу обавезан је за децу рођену од 1.марта 2014. до 1. марта 2015. године.
Деца рођена између 1. марта и 1. септембра 2015. године, а чији родитељи желе да она пођу раније у школу, могу да се пријаве за проверу спремности за полазак у први разред.
У школу се може уписати и дете старије од 7 година и 6 месеци, ако због болести или других оправданих разлога није уписано у школу.
Родитељи/законски заступници треба да преко портала е-Управа од 1. 4. 2021.године изврше пријаву детета за упис у основну школу.
Након тога, на порталу www.euprava.gov.rs биће доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање детета.
Документацију потребну за упис детета прибављаће школа електронским путем: извод из матичне књиге рођених, пријаву места становања за дете, док се потврда о завршеном предшколском програму коју издаје вртић прилаже накнадно.
Важна напомена:
• Обавезан лекарски преглед је предуслов за упис детета у први разред
• Потребно је Уверење (до издавања уверења – Потврда) предшколске установе о похађању предшколског програма
Чланом 55. Став 17., 18. и 19. Закона о основном образовању и васпитању (“СЛ. Гласник РС “, бр. 55/13, 101/17,27/18 и 10/19) прописано је да је школа дужна да упише свако дете са подручја школе, а да може да упише и дете са подручија друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе.

Молимо све родитеље који би желели да им дете похађа нашу школу (први разред школске 2021/2022. год. ) , а који територијално не припадају нашој школи, да своје захтеве доставе секретару школе до 01.02.2021. године. Oбзиром на епидемиолошку ситуацију у земљи,захтеве можете доставити и путем имејла на адресу:

sekretаr.milicevic@gmail.com

Подсећамо родитеље чија деца већ похађају нашу школу, који желе да своју млађу децу упишу у нашу школу, а територијално не припадају школи, такође морају да доставе своје захтеве секретару школе најкасније до 01. 02. 2021. године.