Отворена врата

Термини отворених врата за школску 2021 - 2022.

У циљу несметаног одвијања наставе, молимо родитеље да се придржавају наведених термина.