Савет родитеља

У школи је 51 одељење. У наредној школској години 2020/21. по 6 одељења имаће следећи разреди: први, други, пети, седми и осми;  док ће по 7 одељења имати следећи разреди: трећи, четврти, шести.

Представници у Савету родитеља за школску 2020/2021.

I Разред

Име Презиме

Име Презиме

Име Презиме

Име Презиме

II Разред

Име Презиме

Име Презиме

Име Презиме

Име Презиме

III Разред

Име Презиме

Име Презиме

Име Презиме

Име Презиме

IV Разред

Име Презиме

Име Презиме

Име Презиме

Име Презиме

V Разред

Име Презиме

Име Презиме

Име Презиме

Име Презиме

VI Разред

Име Презиме

Име Презиме

Име Презиме

Име Презиме

VII Разред

Име Презиме

Име Презиме

Име Презиме

Име Презиме

VIII Разред

Име Презиме

Име Презиме

Име Презиме

Име Презиме