АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ

АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ

Мото овогодишње Дечије недеље,која се одржава од 3.10.2022. до 9.10.2022.године је“Шта детету треба да расте до неба?“

Општи циљеви  Дечије недеље су: скретање пажње најширој јавности на права и потребе детета, указивање на одговорност коју породица, школа и држава и њене институције имају у заштити деце, и остварују њихова права, указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце, промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу… 

Ове, као и претходних година, кроз сараднички приступ осмислили смо активности да уприличимо разноврстан,богат и интересантан програм намењен деци и свима који се тако осећају!

АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ

од  3. 10.2022. до  9. 10. 2022. године

МОТО  ДЕЧИЈЕ  НЕДЕЉЕ

„Шта детету треба да расте до неба?“

 

ПОНЕДЕЉАК 3.9.2022.

*ИМАМ ПРАВО ДА ЗНАМ СВОЈА ПРАВА

 „БУКВАР ДЕЧЈИХ ПРАВА“

Израда плаката (током трајања Дечје недеље).   

*ПОСТАЈЕМ ЧЛАН БИБЛИОТЕКЕ.

 *Пријем првака у Дечји савез. 

Носиоци реализације: учитељи и ученици,библиотекарка и ученици.

Активност(ученици млађих разреда): Учитељи са својим ученицима читају и анализирају књигу „Буквар дечјих права“ Љубивоја Ршумовића. Уколико је могуће пустити одломак преко пројектора   https://www.youtube.com/watch?v=anAoqLrSbik

Израда плаката на тему траје током целе недеље и по завршетку свако одељење излаже плакат у холу испред учионице.

Прваци по одељењима посећују библиотеку,упознају се са начином рада и учлањују се.

Прваци се учлањују у Дечији савез уз добродошлицу.У част првака ученици 3/5 приредили су пригодну приредбу коју ће извести у свечаној сали.

 *КОНВЕНЦИЈА О ПРАВИМА ДЕЦЕ

 Израда плаката (током трајања Дечје недеље).                    

Носиоци реализације: одељенске старешине, наставници историје и грађанског васпитања.

Активност (ученици старијих разреда)

Разговор о дечијим правима на часовима. Дискусија.

Ученици израђују плакате на тему „Дечја права“ и на крају недеље излажу испред своје учионице.

УТОРАК  4.10.2022.

*ИМАМО ПРАВО НА УМЕТНОСТ                 

Изложба дечијих радова на тему „Деца имају права“ и „Ја и свет око мене“.Ученици од 1.до 8. разреда сликају(техником по избору) на задате теме и излажу радове испред својих учионица. Стручни жири одабраће најлепше радове (по један из сваког одељења) и наградити књигом.

Носиоци реализације:учитељи и ученици,наставници ликовне културе и ученици.

Активност: Цртање кредама у боји у дворишту школе на тему „Сва деца света су наша планета“

Носиоци реализације: Учитељи и ученици(од 1.до 4.разреда)

СРЕДА  5.10.2022.

Активност: Психолошка радионица: „Шта желим, чему тежим?“ (Одељење 3/4 у 13:10сати)

Носиоци реализације:психолог,педагог,ученици

Активност:Радионица у библиотеци.Тема: „Књига је мој најбољи друг“

Носиоци реализације: библиотекарка, ученици млађих разреда             

*СПОРТСКИ ДАН

*ЛИТЕРАРНИ ЧАС   

Носиоци реализације: Наставници физичког васпитања, наставници српског, енглеског, немачког језика.

Активност:(ученици старијих разреда) Спортски дан; Литерарни час

Уколико временски услови дозвољавају организовати спортско дружење или такмичење на терену(полигон).

Литерарни час може се организовати на часу српског и страног језика на тему: „Да се мој глас чује…“ Најбољи радови биће награђени књигом!

ЧЕТВРТАК  6.10.2022.

*ПОШТУЈЕМО ПРАВИЛА ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ            

*САДИМО ДРВО ПРИЈАТЕЉСТВА И УРЕЂУЈЕМО ШКОЛУ И ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

*ПИТАМО ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Носиоци реализације: учитељи, ученици, директор.

Активност: (ученици млађих разреда)

Свако одељење прави један плакат на тему. Разговор са ученицима о значају животне средине.

Дрво пријатељства, по традиционалном обичају, посадиће директор школе Тони Миливојевић са ученицима 1.разреда  у поподневној смени, у дворишту школе.

У обе смене организовати акцију уређивања учионица и дворишта.

Директор ће у свечаној сали(у преподневној смени) примити по једног представника свих одељења  4.  разреда.Ученици ће са директором разговарати о свим актуелним питањима везаним за школу и учење.

*ПОШТУЈЕМО ПРАВИЛА ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

*ИМАМ ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ, ПОРОДИЦУ, СЛОБОДУ МИШЉЕЊА И ИНФОРМИСАЊЕ

Носиоци реализације: одељенске старешине, наставници грађанског васпитања,наставници верске наставе,наставници српског језика,ученици.

Активност: (ученици старијих разреда)            

*Пустити едукативни филм Моје право Животна средина (уколико је то могуће)

https://www.youtube.com/watch?v=A6w3f0zbD70

*Разговор на тему.

ПЕТАК  7.10.2022.

Активност: Представа (снимак) „Капетан Џон Пиплфокс“ у извођењу Драмског студија Огледала, свечана сала.

Носиоци реализације: Учитељи и ученици.

Активност:Представа (снимак)“ Госпођа министарка“ у извођењу Драмског студија Огледала,свечана сала.

Носиоци реализације: наставници и ученици.

Секретар Дечјег савеза

Милена Станковић Смиљковић

Leave a comment