Календар активности за спровођење Завршног испита за школски 2023/2024. годину

Календар активности за спровођење Завршног испита за школски 2023/2024. годину

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2023 /2024.