Прелиминарни разултати – Општинско такмичење из математике

Прелиминарни разултати – Општинско такмичење из математике

Жалбе на прелиминарне резултате општинског такмичења из математике, за ученике трећег и четвртог разреда, се подносе на мејл zalbematematika@gmail.com до уторка,2. марта 2021. године , до 12.00 часова. Разматраће се само благовремено приспеле жалбе и искључиво оне које су детаљно образложене.

Прелиминарни разултати – Општинско такмичење из математике  3. разред

Прелиминарни разултати – Општинско такмичење из математике 4. разред

Leave a comment