Обавештење о упису ученика у први разред школске 2021/2022.године

Обавештење о упису ученика у први разред школске 2021/2022.године

Поштовани родитељи/други законски заступници,
Захваљујемо Вам се што сте исказали заинтересованост за упис деце у нашу школу.

Упис у основну школу обавезан је за децу рођену од 1.марта 2014. до 1. марта 2015. године.
Деца рођена између 1. марта и 1. септембра 2015. године, а чији родитељи желе да она пођу раније у школу, могу да се пријаве за проверу спремности за полазак у први разред.
У школу се може уписати и дете старије од 7 година и 6 месеци, ако због болести или других оправданих разлога није уписано у школу.
Родитељи/законски заступници треба да преко портала е-Управа од 1. 4. 2021.године изврше пријаву детета за упис у основну школу.
Након тога, на порталу www.euprava.gov.rs биће доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање детета.
Документацију потребну за упис детета прибављаће школа електронским путем: извод из матичне књиге рођених, пријаву места становања за дете, док се потврда о завршеном предшколском програму коју издаје вртић прилаже накнадно.
Важна напомена:
• Обавезан лекарски преглед је предуслов за упис детета у први разред
• Потребно је Уверење (до издавања уверења – Потврда) предшколске установе о похађању предшколског програма
Чланом 55. Став 17., 18. и 19. Закона о основном образовању и васпитању (“СЛ. Гласник РС “, бр. 55/13, 101/17,27/18 и 10/19) прописано је да је школа дужна да упише свако дете са подручја школе, а да може да упише и дете са подручија друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе.

Молимо све родитеље који би желели да им дете похађа нашу школу (први разред школске 2021/2022. год. ) , а који територијално не припадају нашој школи, да своје захтеве доставе секретару школе до 01.02.2021. године. Oбзиром на епидемиолошку ситуацију у земљи,захтеве можете доставити и путем имејла на адресу:

sekretаr.milicevic@gmail.com

Подсећамо родитеље чија деца већ похађају нашу школу, који желе да своју млађу децу упишу у нашу школу, а територијално не припадају школи, такође морају да доставе своје захтеве секретару школе најкасније до 01. 02. 2021. године.

Leave a comment