ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ  ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ – ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ  ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ – ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД

Поштовани родитељи/други законски заступници,

Уколико сте се одлучили да Ваше дете у школској 2021/2022. години похађа наставу у продуженом боравку, потребно је да до 18. јуна 2021. године предате потврду о запослењу ОБА РОДИТЕЉА у секретаријат школе, сваког радног дана од 9 до 14 часова. Уз потврде потребно је написати и име и презиме ученика и разред.

Уколико самостално вршите родитељско право, потребно је да уз потврду о запослењу доставите и копију акта којим ту чињеницу потврђујете:

–   правоснажна судска пресуда или решење о самосталном вршењу родитељског права

–   извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства

–  извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло.

Број деце у Продужени боравак примаће се до попуне капацитета, а то је 240 ученика  (120 ученика по разреду).

Документ у pdf. формату можете преузети овде

Leave a comment