Настава на даљину за ученике од 5. до 8. разреда

Настава на даљину за ученике од 5. до 8. разреда

Поштовани родитељи и ученици,

Упутство за организацију рада и завршетак првог полугодишта 2020/2021. сам проследио преко чланова Савета родитеља мејлом.

Овим упутством нам је наложено да се настава од 30.11.2020. до 18.12.2020. године за ученике виших разреда, када се завршава прво полугодиште, изводи на даљину.

У оквиру препоручена три нивоа наша школа има могућности да ради на другом нивоу.

Наставници ће слати објашњења и појашњења као и упутства у вези часова који се емитују на РТС 2 и РТС 3 и РТС Планети, заказивати евентуалне провере знања и задавати домаће задатке.

За предмете који се не емитују преко јавног сервиса, наставници ће слати материјале за учење и упутства за уочене потешкоће при учењу, задатке за рад и потребне информације.

Поједини наставници могу, који имају знања и жеље да раде на првом нивоу, они ће то радити тако што ће држати наставу у реалном времену преко Google G Suite (гугл учионица), што је и наша изабрана платформа.

Обавезно ће се водити рачуна да не дође до преоптерећености ученика у наредном периоду.

Наставницима је дата слобода да сами процене да ли ће давати писане провере и да ли ће исте оцењивати, као и начин на који ће вршити проверу знања, које не може бити у школи, осим када се ученик изјасни, након датог предлога наставника закључне оцене, да сматра да има елеманата за већом оценом и да жели да је поправи. Усмено одговарање, ради евентуалног поправљања предложене закључне оцене, се једино обавља у школи уз поштовање епидемиолошких мера.

При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта, узеће се у обзир све оцене, како током комбиноване наставе тако и током наставе на даљину. Вредноваће се и показане активности у раду и вежбању, као и редовност у изради домаћих задатака и показана одговорност у раду током наставе на даљину.

Закључна оцена ће бити јавна и образложена.

Уколико ученик нема  број оцена потребних за утврђивање закључне оцене,из оправданих разлога (болест,изолација и друго) може бити неоцењен. Овом ученику неће бити утврђен општи успех на крају првог полугодишта.

Распорд наставе РТС 2, РТС 3 и РТС Планети

Директор школе

Тони Миливојевић

Leave a comment